Szkoły Policealne

Szkoły Policealne są szkołami przeznaczonymi dla absolwentów szkół średnich. Aby zostać przyjętym do szkoły policealnej, konieczne jest posiadanie wykształcenia średniego, ale nie jest wymagany zdany egzamin maturalny. W naszych szkołach oferujemy bardzo bogaty tematycznie program nauczania, obejmujący wiele różnych kierunków i specjalizacji.

Szkoły Policealne

Czas trwania: 2 semestry

Czas trwania: od 2 do 4 semestrów

Tryb:

 • zaoczny : co drugi weekend sobota i niedziela
 • wieczorowy: co drugi tydzień 2 - 3 dni

Tryb:

 • zaoczny : co drugi weekend sobota i niedziela
 • wieczorowy: co drugi tydzień 2 - 3 dni

Dokumenty:

 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub kserokopia poświadczone przez notariusza)
 • 1 zdjęcie (legitymacyjne)
 • kserokopia dowodu osobistego
 • Podanie o przyjęcie do szkoły (dostępne w sekretariacie)
 • Płatność pierwszej raty czesnego w wysokości 150 zł przy zapisie

Dokumenty:

 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub kserokopia poświadczone przez notariusza)
 • 3 zdjęcia (legitymacyjne)
 • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • Podanie o przyjęcie do szkoły (dostępne w sekretariacie)

Szkoła bez uprawnień szkół publicznych

Szkoła z uprawnieniami szkół publicznych

Słuchacz otrzymuje:

 • zaświadczenia do ZUS i inne
 • Świadectwo na druku wewnętrznym szkoły

Słuchacz otrzymuje:

 • zaświadczenia do ZUS i inne
 • legitymację uprawniającą do zniżek
 • Świadectwo na druku państwowym

Powyższa strona ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. B&B CENTER zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn.