Opiekunka dziecięca. Animacja czasu wolnego

30 godzin

Program szkolenia:

1. Psychologia ogólna - wiadomości wstępne
- Psychologia jako nauka o człowieku i jego funkcjonowaniu.
- Charakterystyka procesów poznawczych.

2. Psychologia rozwojowa
- Pojęcie rozwoju, czynniki rozwoju, prawidłowości rozwoju, charakterystyka rozwoju człowieka w wybranych zakresach wiekowych.
- Stadia rozwoju.
- Procesy poznawcze.
- Teorie osobowości.
- Emocje i motywacje.
- Inteligencja.
- Temperament.
- Twórczość, zdolności ogólne i specjalne.
- Różnice indywidualne (tempo, rytm, dynamika rozwoju).
- Diagnoza rozwoju dziecka – wybrane metody

3. Pedagogika społeczna i opiekuńcza
- Pojęcie metodyki wychowania opiekuńczego.
- Przedmiot rozważań metodyki pracy opiekuńczo – wychowawczej.
- Zadania metodyki pracy opiekuńczo – wychowawczej.
- Źródła wiedzy metodycznej z zakresu pracy opiekuńczo – wychowawczej.
- Formy, zasady, metody organizowania procesu opieki i wychowania.
- Pojęcie i klasyfikacja metod wychowania opiekuńczego.

4. Pielęgnowanie dziecka:
- Anatomia i fizjologia dziecka
- Potrzeby biologiczne małego dziecka
- Żywienie i pielęgnacja niemowląt i małych dzieci
- Choroby wieku dziecięcego, wstępne objawy i rozpoznanie
- Opieka nad chorym dzieckiem
- Pierwsza pomoc przedlekarska w nagłych wypadkach

5. Wychowanie dziecka:
- Podstawowe zagadnienia dotyczące rozwoju i wychowania dziecka
- Zasady i metody wychowania dziecka
- Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb dziecka
- Gry i zabawy wpływające na rozwój dziecka


Koszt szkolenia:
900 zł za osobę - tryb indywidualny
600 zł za osobę - przy grupie min 5 osobowej
Dla większych grup cena do negocjacji.

Powyższa strona ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. B&B CENTER zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn.