Przedsiębiorczość. Księgowość dla mikroprzedsiębiorstw.

30 godzin

Kurs skierowany do osób otwierających działalność gospodarczą, które chcą samodzielnie prowadzić własną firmę, które szukają pomysłu na biznes. Poruszane są zagadnienia z zakresu prawa, finansów, księgowości.

Program szkolenia:

1. Pomysł na przedsiębiorstwo:
- tworzenie wizerunku firmy
- tożsamość i identyfikacja przedsiębiorstwa (nazwa, logo).

2. Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej. Formy organizacyjne działalności gospodarczej.

3. Wypełnienie obowiązków związanych z podjęciem działalności gospodarczej dotyczących:
- wypełnienie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
- sporządzenie umowy spółki cywilnej
- wypełnianie formularzy poprzedzających uzyskanie numerów REGON, NIP
- wypełnianie wniosków zgłoszeniowych do ZUS

4. Źródła finansowania firmy. Pozyskiwanie kapitału na rozwój przedsiębiorstwa.

5. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy:
- nawiązanie stosunku pracy
- płace, ubezpieczenia społeczne - ZUS
- bezpieczeństwo i higiena pracy
- prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników
- czas pracy , urlopy, akta osobowe
- roszczenia i rozpatrywanie sporów ze stosunku pracy
- motywowanie i sprawowanie kontroli.

6. Organizacja i prowadzenie firmy:
- obowiązek rozliczeniowy (zasady rozliczania z ZUS i US)
- obowiązek sprawozdawczy
- podstawowe aspekty ekonomiczne i prawne.

7. Formy opodatkowania działalności gospodarczej:
- zasady ogólne
- skala podatkowa
- zasady ogólne
- podatek liniowy
- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
- karta podatkowa.

8. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w przedsiębiorstwie.

9. Ewidencje podatkowe w małym przedsiębiorstwie.

10. Sprawozdawczość podatkowa i finansowa.

11. Rozliczenia podatkowe.

12. Zajęcia warsztatowe.

Powyższa strona ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. B&B CENTER zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn.