Grafika komputerowa

I. CorelDraw

20 godzin

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie
2. Zapoznanie z oknem programu i narzędziami
3. Poznanie różnic między grafiką wektorową a rastrową
4. Arkusz roboczy Corela, ustawienia
5. Ustawienia rozmiaru arkusza roboczego
6. Precyzja rozkładu na stronie - metody wspomagania
- linijki
- siatka
- prowadnice
7. Praca z obiektami i narzędzia edycyjne
8. Rysowanie, przenoszenie, usuwanie obiektów
- prostokąt - atrybuty i wykorzystanie prostokątów do rozkładu i wyrówniania
- elipsa
- wielokąt - element wyjściowy przy tworzeniu złożonych kształtów
- siatka i obiekty tabelaryczne
- praca z krzywą
- rysowanie spirali i dopasowanie tekstu do kształtu
9. Przekształcenia metodami intuicyjnymi
- skalowanie
- obracanie
- pochylanie
- tworzenie odbicia lustrzanego obiektów
10. Duplikowanie obiektów
11. Ustawianie atrybutów konturu
12. Wypełnienia - zapoznanie z rodzajami wypełnień
13. Tworzenie własnych wypełnień
- wypełnienia deseniem
- wypełnienia wektorowe
- wypełnienia rastrowe
- wypełnienia interakcyjne
14. Transformacje obiektów za pomocą okien dialogowych
15. Rozmiar, położenie, obrót
16. Skala i lustro
17. Pochylanie
18. Wyrównywanie i rozkład obiektów na stronie wydruku, modyfikowanie kształtu
19. Grupowanie i łączenie
20. Kształtowanie obiektów
- część wspólna
- przycinanie
- spawanie
21. Krzywa Bezier'a i tworzenie złożonych kształtów narzędziem kształtu
22. Praca na węzłach
23. Tekst ozdobny w Corelu
24. Formatowanie i edycja tekstu
25. Dopasowywanie tekstu do ścieżki

II. Adobe Photoshop

20 godzin

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie
2. Poznanie okna programu i podstawowych narzędzi
3. Podstawowe narzędzia selekcyjne i ich ustawienia
4. Operacje na selekcjach
- Wtapianie
- Wygładzanie, Rozszerzanie, Brzeg, Zawężanie
- Swobodne przekształcenia zaznaczenia
- Zapisywanie zaznaczenia w kanale
- Zaznaczanie pikseli podobnych i powiększanie automatyczne zaznaczenia
- Zaznaczanie zakresu koloru
5. Tworzenie nowych warstw, techniki pracy na warstwach
6. Metody Kopiowania, Usuwania, Zmiany kolejności warstw
7. Blokowanie przezroczystości, położenia, pikseli
8. Łączenie warstw, spłaszczanie obrazka
9. Zmiana przezroczystości między warstwami
10. Przenoszenie selekcji i warstw między obrazami
11. Wypełnianie selekcji i obrys
12. Style warstwy
13. Grupowanie
14. Transformacje warstw
15. Podstawy Edycji i Tonowania obrazu
16. Modele kolorów
17. Wprowadzenie kanałów
18. Definiowanie wielkości i rozdzielczości obrazu
- Przygotowanie obrazu pod druk
- Przygotowanie obrazu pod WWW
19. Definiowanie wielkości Obszaru roboczego
20. Kadrowanie
21. Praca z tekstem
22. Wprowadzenie do Korekty obrazu
23. Automatyczna korekta obrazów
24. Praca na poziomach jasności i Histogramie
25. Zmiana kolorów, nasycenia, jasności
26. Ścieżki - tworzenie i edycja
27. Praca na węzłach
28. Wprowadzenie do pracy z narzędziami malarskimi
29. Szybka Maska i Maska Warstwy
30. Wprowadzenie do Filtrowania w Photoshopie

Powyższa strona ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. B&B CENTER zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn.