Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Wymagania rekrutacyjne

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przeznaczone jest dla osób które zakończyły edukację na poziomie gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej.

Czas trwania i tryb nauki

Nauka w naszym Liceum trwa 6 semestrów (3 lata). Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły na druku państwowym i może przystąpić do egzaminu maturalnego.

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, co 2 tygodnie w sobotę i niedziele.

Rekrutacja trwa przez cały rok, zajęcia rozpoczynają się dwa razy w roku w lutym i październik.

Dokumenty wymagane przy zapisie:

  • świadectwo ukończenia poprzedniej szkoły (oryginał lub duplikat),
  • 3 zdjęcia legitymacyjne,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • podanie o przyjęcie do szkoły (dostępne w sekretariacie)

Wydajemy

  • zaświadczenia do ZUS,
  • legitymację szkolną, która uprawnia do zniżek na ztm, bilety wstępu, pkp, itp..

Szkolny plan nauczania

Lp. Przedmiot sem. I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem.VI Liczba godzin w cyklu
Przedmioty realizowane w zakresie podstawowym
1. Język polski 38 30 30 30 30 22 180
2. Język angielski 17 18 18 18 18 16 105
3. Historia 17 18         35
4. Wiedza o społeczeństwie   15         15
5. Podstawy przedsiębiorczości   20         20
6. Geografia 20           20
7. Biologia 15           15
8. Chemia   15         15
9. Fizyka 20           20
10. Matematyka 20 21 21 21 21+21 21+5 151
11. Informatyka   20         20
  Łącznie  147 157 69 69 69 59 596
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym i uzupełniające
12. 1R. Historia     36 36 31 22 125
13. 2R.Wiedza o społ.     27 32 31   90
14. U- Przyroda     20 15     35
15. Łącznie      83 83 62 22  
16. Godz. do dyspozycji dyr.         21 5  
  ŁĄCZNIE 152 152 152 152 152 86 846

Powyższa strona ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. B&B CENTER zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn.