Niania/Opiekunka do dzieci z językiem obcym

Kurs Kwalifikacji Zawodowych

Niania/Opiekunka do dzieci z językiem obcym

160 h. dydaktycznych w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym

Absolwent/ka kursu Profesjonalna niania/Opiekunka do dzieci wie jak zaplanować i zorganizować pracę opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną z dzieckiem. W zakres obowiązków Niani/Opiekunka do dzieci wchodzi także pielęgnowanie dziecka  zarówno zdrowego jak i chorego, prowadzenie działań wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka, promowanie zdrowia i prowadzenie działań profilaktycznych oraz udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego podopiecznego.

Perspektywy zatrudnienia:

Pracę znajdziesz zarówno w kraju w licznych punktach opieki nad dziećmi (przedszkola, kluby malucha, przechowalnie), jak i za granicami Polski.

Kurs Kwalifikacji zawodowych zwiększą Twoje kompetencje  i szanse na zatrudnienie jako opiekunka do dzieci w domach rodzinnych.

Guwerner/Guwernantka, to nauczyciel/ka w warunkach domowych, osoba zajmująca się wychowaniem i wsparciem w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W cyklu nauczania zapoznają się Państwo z przedmiotami zawodowymi z zakresu prac manualnych, psychologii i pedagogiki, literatury oraz etyki w zawodzie.

Wykonując ten zawód, masz możliwość pracy w środowiskach zupełnie nowych, poza granicami naszego kraju, dlatego ogromny nacisk kładziemy na szybką i efektywną naukę języka obcego, czyli niemieckiego lub angielskiego (za względu na zapotrzebowanie rynków zachodnich).

Program kursu:

Język niemiecki/angielski:
- nauka języka w celu przygotowania do wyjazdu za granicę
- język obcy zawodowy

Higiena i pielęgnacja dziecka
- anatomia i fizjologia dziecka
- potrzeby biologiczne małego dziecka
- żywienie i pielęgnacja niemowląt i małych dzieci
- choroby wieku dziecięcego, wstępne objawy i rozpoznanie
- opieka nad chorym dzieckiem
- pierwsza pomoc przedlekarska w nagłych wypadkach

Pedagogika społeczna i opiekuńcza
- pojęcie metodyki wychowania opiekuńczego
- przedmiot rozważań metodyki pracy opiekuńczo – wychowawczej
- metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej
- źródła wiedzy metodycznej z zakresu pracy opiekuńczo – wychowawczej
- formy, zasady, metody organizowania procesu opieki i wychowania
- pojęcie i klasyfikacja metod wychowania opiekuńczego

Pedagogika porównawcza
- poziomy i systemy nauczania w krajach UE
- analiza i porównywanie systemów edukacji i wychowania w krajach UE
- tradycje w dziedzinie edukacji poszczególnych krajów
- rozwój ekonomiczno-polityczny
- rozwój społeczno-kulturalny

Literatura dziecięca
- wpływ literatury na rozwój dziecka
- rola ilustracji w przekazywaniu treści utworu
- sposoby przekazywania literatury dzieciom
- inscenizacja i drama

Komunikacja interpersonalna
- zasady jasnego komunikowania się
- znaczenie procesu komunikowania się w relacji opiekun - podopieczny
- komunikat "Ja" - oraz informacja zwrotna jako skuteczne narzędzia porozumienia się
- komunikacja bez przemocy - jak zachęcić innych do empatii?
- bariery komunikacyjne
- parafrazowanie - komunikacja ze zrozumieniem
- sztuka zadawania pytań
- język ciała
- komunikacja dziecka i dorosłego
- funkcje, poziomy, bariery i style komunikacyjne
- bariery utrudniające skuteczną komunikację
- zachęcanie do współpracy
- wspólne rozwiązywanie problemów

Etyka zawodu
- kodeks etyczny w pracy z podopiecznym

Edukacja plastyczna i techniczna
- rozwijanie wyobraźni twórczej, niezbędnej w procesie tworzenia,
- umiejętność projektowania działań praktycznych z zakresu edukacji plastycznej i technicznej

Psychologia rozwojowa
- przedmiot i definicja rozwoju, zmiany rozwojowe
- modele rozwoju
- koncepcje i teorie rozwoju człowieka
- stadia rozwoju
- emocje i motywacje
- nieprawidłowości rozwoju dzieci i młodzieży
- biologiczne i psychospołeczne przyczyny zaburzeń rozwoju.
- charakterystyka najważniejszych zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży

Gry i zabawy edukacyjne
- wpływ zabawy na rozwój i wychowanie
- klasyfikacje zabaw
- rozwój zabawy u dzieci

Doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze w przedszkolu
- rozbudzanie zainteresowań fizycznymi, chemicznymi i przyrodniczymi zjawiskami
- zapoznanie z metodami i formami pracy badawczej
- tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających dziecku rozwijanie twórczej postawy

Po zakończeniu kursu przeprowadzone zostają bezpłatnie EGZAMINY Z ZAKRESU TEORII I PRAKTYKI.

SZKOŁA WYDAJE ZAŚWIADCZENIA ORAZ CERTYFIKATY

Dofinansowanie z Urzędów Pracy.

Wszystkie kursy jak również pakiety wybranych szkoleń z oferty mogą być finansowanie przez Urząd Pracy.

Wypełniamy niezbędne dokumenty dla Urzędów Pracy, OPS i PEFRON. Doradzimy jakie szkolenia wybrać by jak najlepiej dopasować je do potrzeb kursanta i Urzędów pod względem finansowania.

Powyższa strona ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. B&B CENTER zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn.