Kosztorysant budowlany

Kosztorysant budowlany w swojej pracy sporządza kosztorysy oraz inne opracowania dla określenia wartości nakładów inwestycyjnych i ewentualnych kosztów poniesionych na wykonanie robót budowlanych i  inwestycji. Kosztorysant przygotowuje dokumenty finansowe, czyli kosztorysy budowlane dla różnych celów i w różnych stadiach zaawansowania budowy lub inwestycji. Kosztorys jest istotnym dokumentem do zawarcia umowy oraz rozliczenia inwestycji. Kosztorysant dobiera odpowiednie metody kosztorysowania, zapoznaje się z dokumentacją projektową, ustala założenia lub dane wyjściowe, sporządza wstępne obliczenia, ustala podstawy wyceny poszczególnych pozycji, wycenia oraz sporządza dokumentację kosztorysową. Uczestniczy także w prowadzeniu rozliczeń za wykonane roboty budowlane oraz w przygotowaniu umów na roboty budowlane, szczególnie w zakresie ustalania wynagrodzeń.

Wszystkie te umiejętności zdobędziesz podczas nauki na kursie kwalifikacyjnym w zawodzie Kosztorysant budowlany.

Kosztorysant budowlany 311201
Przedmiot liczba godzin
Wprowadzenie do zawodu 20
Podstawy sporządzania przedmiaru robót budowlanych 20
Wykonywanie przedmiarów i obmiarów 20
Sporządzanie przedmiarów i obmiarów robót budowlanych przy pomocy programów komputerowych 20
Zasady wykonywania kosztorysów 20
Kosztorysowanie 20
Sporządzanie kosztorysów w programach komputerowych 20
Rozporządzenia i zmiany prawne dotyczące kosztorysowania 20
Razem 160

Powyższa strona ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. B&B CENTER zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn.