Edukator ekologiczny

Zawód edukatora ekologicznego ma charakter edukacyjny i doradczy. Praca ta ma na celu podnoszenie poziomu wiedzy, kształtowanie umiejętności i postaw służących ochronie środowiska przyrodniczego, propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju i zdrowego stylu życia. Edukator ekologiczny szkoli w dziedzinie ekologii, upowszechnia wzorce i postawy przyjazne środowisku przyrodniczemu, korzystne dla zrównoważonego rozwoju człowieka oraz doradza w tym zakresie. Inicjuje i wspiera działania podejmowane przez społeczności lokalne w zakresie ochrony środowiska, promuje postawy proekologiczne i prozdrowotne w różnych grupach społecznych

Po ukończeniu nauki na kursie kwalifikacyjnym w zawodzie Edukator ekologiczny można szukać zatrudnienia w różnych instytucjach prowadzących edukację ekologiczną tj. centrach edukacji, fundacjach, stowarzyszeniach i instytucjach działających na rzecz środowiska przyrodniczego. Można także prowadzić zajęcia edukacyjne, szkolenia, inicjować i prowadzić projekty, przygotowywać programy podnoszące świadomość ekologiczną, jak również prowadzić wykłady i pogadanki na imprezach masowych, w szkołach, specjalistycznych placówkach edukacyjnych publicznych i niepublicznych, organizacjach ekologicznych.

Edukator ekologiczny 325501
Przedmiot liczba godzin
Podstawy psychologii dziecka i pedagogiki 20
Przyroda i ekologia 20
Edukacja na terenach chronionych 20
Metodyka edukacji przyrodniczej 20
Metody pracy w terenie 20
Pobudzanie kreatywności poprzez sztukę 20
Obserwacje przyrodnicze 20
Bezpieczeństwo w terenie 20
Razem 160

Powyższa strona ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. B&B CENTER zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn.