2 - letnie, 1 - roczne (technik)

Policealna Szkoła Zawodowa

Czas trwania nauki: 2 semestry lub 4 semestry

Dokumenty wymagane przy zapisie

  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub kserokopia poświadczona przez notariusza)
  • 3 zdjęcia (legitymacyjne)
  • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie
  • kerokopia dowodu osobistego
  • Podanie o przyjęcie do szkoły (dostępne w sekretariacie)

Dostępne kierunki kształcenia:

Zarezerwuj miejsce już dziś !