Windykator

Praca windykatora polega na zmobilizowaniu dłużnika do spłaty długu. Windykator działa w imieniu wierzyciela, a do jego głównych obowiązków należy: bezpośrednie nawiązywanie kontaktów z dłużnikami, negocjowanie warunków spłaty zadłużenia, wyjaśnianie przyczyn opóźnień w zakresie płatności, przygotowywanie wezwań do zapłaty, monitorowanie spłaty należności, współpraca z kancelarią komornika, realizowanie norm w zakresie wartości kwot odzyskanych, przekazywanie spraw na drogę postępowania sądowego oraz egzekucyjnego, prowadzenie ewidencji spraw sądowo-komorniczych, prowadzenie korespondencji wyjaśniającej, raportowanie wyników do centrali firmy, współpraca z agencjami windykacyjnymi, bieżąca współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie egzekwowania zaległości podatkowych. W tym celu wykorzystuje techniki negocjacji oraz środki określone w obowiązujących przepisach prawnych.

Po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w zawodzie Windykator możesz ubiegać się o pracę w instytucjach rynku finansowego lub prowadzić własną działalność gospodarczą.

Windykator 421403
Przedmiot liczba godzin
Techniki komunikacji i obsługi klienta 20
Prawne aspekty działalności windykatora 30
Negocjacje i techniki perswazji 40
Obsługa komputera 20
Techniki radzenia sobie ze stresem 20
Budowanie i utrzymywanie relacji z klientem 30
Razem 160

Powyższa strona ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. B&B CENTER zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn.