Pracownik działu logistyki

Praca pracownika działu logistyki polega na planowaniu i obsłudze procesów zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji. Zapewnia on odpowiednią jakość usługi satysfakcjonującej klienta przy możliwie najniższych kosztach logistycznych.  Do jego obowiązków należy zbieranie, przygotowywanie i prezentowanie danych i  wskaźników do oceny oraz doskonalenia procesów logistycznych, a także sporządzanie niezbędnej dokumentacji.  Nieodłącznym elementem zawodu  pracownika działu logistyki jest nawiązywanie i prowadzenie współpracy z dostawcami i klientami przedsiębiorstwa,  sporządzanie protokołów  niezgodności w zakresie prawidłowości i terminowości dostaw.

Po ukończeniu kursu można znaleźć zatrudnienie w różnych sektorach gospodarki w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, w firmach logistycznych i spedycyjnych.

Pracownik działu logistyki 333104
Przedmiot liczba godzin
Transport i spedycja 20
Podstawy ekonomii i zarządzania 20
Logistyka marketingowa 20
Planowanie w logistyce 20
Magazynowanie i zarządzanie zapasami 20
Fizyczny przepływ towarów 10
Pracownia pracy biurowej 10
Systemy informatyczne 20
Razem 160

Powyższa strona ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. B&B CENTER zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn.