Pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta

Pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta odpowiada za właściwy przepływ informacji pomiędzy klientem a firmą. Do jego zadań może należeć również sprzedaż produktów i usług, przygotowywanie dokumentacji i raportów, przeprowadzanie ankiet i badań satysfakcji klientów, a także przyjmowanie reklamacji, a to wszystko przy wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych.

Pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta 332202
Przedmiot liczba godzin
Techniki komunikacyjne 30
Sposoby negocjacji 20
Psychologia marketingu 10
Obsługa komputera i urządzeń biurowych 30
Podstawy psychologii w obsłudze klienta 25
Techniki sprzedaży 25
Budowanie relacji z klientem 20
Razem 160

Powyższa strona ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. B&B CENTER zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn.