Pośrednik finansowy

Zawód Pośrednika finansowego ma charakter usługowy. Głównym celem jego pracy jest wyszukiwanie i oferowanie klientowi produktów finansowych dopasowanych do jego potrzeb z oferty dostępnej na rynku. Pośrednik finansowy przeprowadza badanie potrzeb i możliwości finansowych klienta, analizuje rynek i informuje klienta o dostępnych warunkach i perspektywach. Jego działania mają na celu powiększenie i zabezpieczenie majątku klienta. Do jego zadań należy także doradztwo i uczestnictwo w negocjacjach warunków wzajemnych świadczeń tj. struktury kredytów, lokowania akcji i obligacji.

Po ukończeniu nauki na kursie kwalifikacyjnym w zawodzie Pośrednik finansowy znajdziesz zatrudnienie w firmach  świadczących usługi doradztwa finansowego, w bankach lub pracując na własny rachunek prowadząc działalność gospodarczą.

Pośrednik finansowy 331103
Przedmiot liczba godzin
Przepisy prawne dotyczące doradców finansowych oraz organizacja rynku finansowego 20
Podstawy ekonomii i rachunkowości 20
Analiza rynku finansowego 20
Metody planowania finansowego 20
Metody podejmowania decyzji finansowych 20
Marketing usług finansowych 20
Podstawy psychologii i obsług klienta 20
Podstawy negocjacji 20
Etyka zawodu 20
Razem 160

Powyższa strona ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. B&B CENTER zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn.