Organizator eventów

W trakcie nauki na kursie nauczysz się tworzyć koncepcję imprezy rozrywkowej, układać scenariusze, opracowywać harmonogramy prac z nią związanych, ustalać i negocjować zakres i koszt usług oraz warunki współpracy, a także czuwać nad jej prawidłowym przebiegiem zgodnym z zasadami bezpieczeństwa.

Po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w zawodzie Organizator eventów może znaleźć zatrudnienie przy organizacji targów branżowych, koncertów, imprez rozrywkowych czy kongresów.

Organizator eventów 333201
Przedmiot liczba godzin
Zarządzanie i sztuka negocjacji 30
Podstawy psychologii i obsługi klienta 20
Rodzaje imprez rozrywkowych 20
Prawne aspekty organizacji imprez 20
Tworzenie i realizacja projektu imprezy 30
Promocja i PR 20
Finanse 20
Razem 160

Powyższa strona ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. B&B CENTER zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn.