Opiekunka do dziecka

Opiekunka do dziecka sprawuje fachową opiekę nad małymi dziećmi od urodzenia do 4 r.ż. Głównymi zadaniami opiekunki do dziecka jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa oraz zaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka. Wykonuje ona codzienne czynności związane z jego pielęgnacją – odpowiada za higienę dziecka, kąpie, myje, przebiera, czesze, pielęgnuje środkami kosmetycznymi. Odpowiada również za prawidłowe odżywianie, podawanie leków czy wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych w zastępstwie rodziców.

Po ukończeniu nauki na kursie kwalifikacyjnym w zawodzie Opiekunka do dziecka, możesz podjąć pracę żłobkach, domach opieki, szpitalach, hospicjach, ośrodkach zajmujących się opieką nad małymi dziećmi. Może także podjąć pracę w charakterze niani.

Opiekunka do dziecka 531190
Przedmiot liczba godzin
Higiena 10
Pedagogika społeczna i opiekuńcza 20
Literatura dziecięca 10
Komunikacja interpersonalna 10
Edukacja matematyczna 10
Edukacja plastyczna i techniczna 10
Podstawy psychologii i socjologii 20
Psychologia rozwojowa 20
Animacja teatralna 10
Edukacja polonistyczna 10
Gry i zabawy edukacyjne 10
Podstawy prawa 10
Doświadczenia i eksperymenty 10
Razem 160

Powyższa strona ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. B&B CENTER zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn.