Operator systemów komputerowych

Operator systemów komputerowych w swojej pracy wykonuje czynności związane z cyklem przetwarzania danych oraz rejestrowaniem zdarzeń w systemie informatycznym. Monitoruje parametry pracy infrastruktury systemów komputerowych i procesów przetwarzania danych, wspiera użytkowników w obsłudze komputerów PC oraz diagnozuje i rozwiązuje podstawowe usterki nie wymagające zaangażowania specjalistycznego serwisu. Do jego zadań często należy także przygotowanie i aktualizowanie dokumentacji technicznej oraz sprawowanie nadzoru technicznego nad urządzeniami w serwerowi.

Po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w zawodzie Operator systemów komputerowych można znaleźć zatrudnienie we wszystkich gałęziach przemysłu, usługach i instytucjach, biurach, bankach, administracji.

Operator systemów komputerowych 351303
Przedmiot liczba godzin
Systemy operacyjne 20
Programy użytkowe 20
Sieci komputerowe 20
Sprzęty sieciowe 20
Bazy danych – tworzenie i zarządzanie 20
Systemy informatyczne 20
Zabezpieczenia 20
Konfiguracja sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań 20
Razem 160

Powyższa strona ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. B&B CENTER zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn.