Operator DTP/Grafik komputerowy

Grafik komputerowy wykonuje i nadzoruje zadania zawodowe, wykonywane za pomocą technik i programów komputerowych, na zlecenie wydawnictw i agencji reklamowych, w szczególności:

- przygotowuje do druku publikacje książkowe, artykuły prasowe i materiały reklamowe (ulotki, foldery, plakaty, katalogi itp.),
- opracowuje koncepcje edytorskie i formy zewnętrzne publikacji i materiałów reklamowych;
- przygotowuje projekty graficzne stron internetowych,
- obsługuje drukarki laserowe, skanery i inne urządzenia sterujące pracą maszyn drukarskich.

Po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w zawodzie Operator DTP możesz ubiegać się o pracę w wydawnictwach, agencjach reklamowych, drukarniach lub prowadzić własną działalność gospodarczą.

Operator DTP/Grafik komputerowy 732108
Przedmiot liczba godzin
Obsługa programów do tworzenia grafiki wektorowej 30
Obsługa programów do tworzenia grafiki rastrowej 30
Obsługa programów do tworzenia grafiki 3D 30
Projektowanie kompozycji graficznych 20
Wykonywanie składu komputerowego publikacji 20
Projektowanie prezentacji graficznych i multimedialnych 20
Prawo autorskie w praktyce 10
Razem 160

Powyższa strona ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. B&B CENTER zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn.