Asystent nauczyciela przedszkola

W trakcie nauki na kursie kwalifikacyjnym w zawodzie Asystent nauczyciela przedszkola poznasz zagadnienia z pedagogiki społecznej i opiekuńczej, higieny, komunikacji interpersonalnej, podstaw psychologii i socjologii oraz psychologii rozwojowej. Nauczysz się jak organizować czas dla swoich podopiecznych podczas zajęć z edukacji plastycznej i technicznej oraz gier i zabaw edukacyjnych, a także jak uczyć przez zabawę na zajęciach z literatury dziecięcej, edukacji matematycznej oraz zajęciach teatralnych.

Po ukończeniu nauki na kursie kwalifikacyjnym w zawodzie Asystent nauczyciela przedszkola, możesz podjąć pracę jako:

- pomoc wychowawcy/nauczyciela  w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

- guwernantka, niania, opiekunka dziecięce w środowisku domowym dziecka

- animator czasu wolnego w sanatoriach, hotelach, salach zabaw.

Asystent nauczyciela przedszkola 531202
Przedmiot liczba godzin
Higiena 10
Pedagogika społeczna i opiekuńcza 20
Literatura dziecięca 10
Komunikacja interpersonalna 10
Edukacja matematyczna 10
Edukacja plastyczna i techniczna 10
Podstawy psychologii i socjologii 20
Psychologia rozwojowa 20
Animacja teatralna 10
Edukacja polonistyczna 10
Gry i zabawy edukacyjne 20
Doświadczenia i eksperymenty 10
Razem 160

Powyższa strona ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. B&B CENTER zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn.