Agent ubezpieczeniowy

Agent ubezpieczeniowy to przedstawiciel zakładu ubezpieczeń. Jego praca polega na prezentowaniu oferty i sprzedaży produktów ubezpieczeniowych (komunikacyjne, majątkowe, OC, osobowe i inwestycyjne) dla klientów indywidualnych i firm, zawieraniu w imieniu ubezpieczyciela umów ubezpieczeń gospodarczych (m. in. na życie, osobowych, majątkowych) oraz wykonywaniu umów ubezpieczenia.

Agent ubezpieczeniowy może prowadzić działalność na rzecz jednego lub wielu zakładów ubezpieczeń.

Kandydata na stanowisko agenta ubezpieczeniowego powinna charakteryzować komunikatywność oraz łatwość nawiązywania kontaktów z klientami. Dodatkowo na tym stanowisku istotna jest znajomość produktów ubezpieczeniowych oraz technik sprzedaży bezpośredniej. Te wszystkie kompetencje zyskasz dzięki nauce na naszym kursie kwalifikacyjnym w zawodzie Agenta ubezpieczeniowego.

Agent ubezpieczeniowy 332101
Przedmiot liczba godzin
Techniki komunikacyjne 20
Negocjacje biznesowe 20
Produkty ubezpieczeniowe 30
Obsługa komputera 10
Podstawy psychologii w obsłudze klienta 20
Techniki sprzedaży 20
Rynek ubezpieczeń w Polsce i UE 30
Budowanie relacji z klientem 10
Razem 160

Powyższa strona ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. B&B CENTER zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn.