Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy

Na kierunku Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy dowiesz się, jak prawidłowo dbać o bezpieczeństwo pracowników, w jaki sposób analizować i oceniać zagrożenia, jak zapobiegać wypadkom w zakładach pracy oraz usuwać ich skutki. Nauczysz się przewidywać potencjalne zagrożenia na terenie zakładu pracy. Dowiesz się jak należy opracowywać wewnętrzne zarządzenia, regulaminy i ogólne instrukcje dotyczące BHP oraz na co zwrócić uwagę przy opiniowaniu instrukcji szczegółowych. Nauczysz się nadzorować warunki pracy i przeprowadzać ich systematyczne kontrole. Zapoznamy Cię również z procedurami dokonywania oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem określonych prac. Dowiesz się też, jak szkolić pracowników w zakresie BHP.

Zdobywając odpowiednie uprawnienia, możesz pracować jako specjalista w każdej, wybranej przez siebie firmie, ponieważ szkolenia BHP dla każdego nowego pracownika są obowiązkowe. Stałe zatrudnienie znajdziesz również w instytucjach, które zatrudniają ponad 100 osób. Czeka na Ciebie praca w takich instytucjach jak: Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna czy Urząd Dozoru Technicznego. Możesz także otworzyć własną działalność w tym zakresie.

Szkolny plan nauczania 

Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy 325502
Przedmiot semestr I semestr II Razem
Podstawy ergonomii i fizjologii pracy 30 30 60
Analiza i ocena zagrożeń 30 40 70
Szkolenie i popularyzacja zagadnień bhp 20 40 60
Podstawy statystyki, ekonomiki i organizacji 15 15 30
Podstawy psychologii i socjologii 20 10 30
Razem 115 135 250

 

Powyższa strona ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. B&B CENTER zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn.